Wasiat

Dalil Pensyari’atan Wasiat

Nas-nas al-Qur’an

Wasiat adalah dibenarkan, wasiat disyariatkan melalui dalil Al-qur’an Al-qarim, Sunnah Nabawiyah, amalan sahabat dan Ijmak ulamak. Dalam membincangkan dalil pensyariatan wasiat adalah penting kita menyentuh kedudukan dan kesan ayat pertama yang pernah diwahyukan dalam soal pembahagian harta. Ayat itu juga dikenal sebagai ayat wasiat iaitu :

Maksudnya:

“Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat lain yang menyentuh tentang wasiat ini juga terdapat dalam surat berikut ini, iaitu:

Maksudnya:

“Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana bencana sakit yang membawa maut.”

Dalam ayat ini, secara jelas Allah swt memerintahkan manusia kalau sudah tampak tanda-tanda kematian supaya berwasiat kepada ibu bapa dan keluarga mereka yang dekat, dengan cara-cara yang baik dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.1.   Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah - http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/

2.  Wasiat Wajibah - Membantu waris terhalang - http://www.utusan.com.my/

3.  Bagaimana waris terhalang terima pusaka - http://www.hmetro.com.my/

4. Wasiat lisan perlukan saksi - http://www.hmetro.com.my/

5. Minda: Membudayakan penulisan wasiat - http://www.hmetro.com.my/

Visitors Map

Visitors Map

Total Pageviews

Star


c