Saturday, February 19, 2011

Hikmah wuquf di ArafahWUQUF di Arafah adalah antara simbol menunjukkan perpaduan dan kesatuan umat Islam
walaupun berlainan warna kulit dan bangsa.


PARA fuqaha bersepakat ibadah wukuf di Padang Arafah telah ditentukan dengan masa dan waktu yang jelas iaitu pada hari kesembilan Zulhijjah setiap tahun. Ia bermula daripada waktu gelincir matahari (zuhur) sehingga sebelum waktu fajar (subuh) pada hari kesepuluhnya.

Ia tidak sah jika diganti oleh orang lain. Sesiapa yang sempat berwuquf pada waktu tersebut, dia memperolehi ibadat haji, manakala yang tidak sempat berwuquf dia pasti tidak akan mendapat haji tersebut.

Justeru, ibadat wuquf merupakan tiang asas kepada haji dan nadinya.

Seterusnya: - http://www.utusan.com.my/


Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22 - 24 Oktober 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah. Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Oleh itu, Muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan Wasiat Wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris (seperti cucu) yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan.

Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya, anak tersebut iaitu cucu berhak untuk menerima Wasiat Wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3.

Pelaksanaan Wasiat Wajibah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti  berikut:-


Tuesday, February 15, 2011

(Kalau) Mubarak Jatuh dan Raja Abdullah Saudi Tiada


Putera Mahkota Arab Saudi adalah Sultan bin Abdul Aziz, beliau disifatkan sebagai seorang pemimpin yang lemah dan dijangka tidak dapat menahan diri dari terheret ke dalam perang suku.

Sistem politik di Arab Saudi adalah berasaskan kesukuan. Ini bermakna kunci kuasa digilirkan antara anggota suku yang dekat dengan pemerintah Bani Saud. Antara suku-suku yang hampir dengan istana Saud ialah al-Shammar, Sudairy, Bani Khalid, Bani Tamim, Anza, dan suku Al-Ajman. Marga-marga ini berbahagi kuasa sesama sendiri dalam pelbagai bidang antaranya keselamatan, politik, kewangan dan ketenteraan di Arab Saudi.

Suku Sudairy adalah yang paling dominan saat ini, khususnya, menguasai strukur agama (Haramain), ketenteraan, selain memegang kekuasaan dalam negeri. Suku Shammar saingannya lebih banyak mengendalikan ekonomi, kekayaan minyak Saudi sementara puak-puak yang lain didiamkan dengan kekayaan dalam pelbagai bidang niaga dan kewangan. Suku Sudairy rata-rata menganuti faham Wahabi.

Suku Sudairy, yang merupakan saingan Al Shammar, dilihat dekat denganPutera Mahkota Saudi yang sedang uzur iaitu Putera Sultan bin Abdul Aziz.

tehranifaisal.blogspot.com


Grand Mosque in Makkah


Masjidil Haram Mekah (The Holl City In Mecca)Future Developement in Mecca


Inside Masjid al Haram

Escalator

Di atas jalan pun mereka shalat


Mihrab Rasul di Makkah

Masjidil Haram: Sabtu 15/5/2010

Pintu King Abdul AzizZam-Zam Tower

msaadhamid.blogspot.com


Visitors Map

Visitors Map

Total Pageviews

Star


c